Hensmåla-Betet, Tingsryds Torvströfabrik. 1914-1954.

Banan byggdes 1914, lades ned och revs 1954. Hästdrift 1914-1920, senare motorlok. Spårvidd 600 mm. Fabriken fanns 1906-14 och 1954-1972 vid Betet, 1914-54 vid Hensmåla station.

The railway was built 1914, was closed and lifted 1954. Horse-powered 1914-1920, thereafter two internal combustion engines were used. Guage 600 mm. The factory was at Betet 1906-14 and 1954-72, at Hensmåla station 1914-54.


©Per Backman 2017 INNEHÅLL - CONTENTS