Gammalsmåla Torvströfabrik 2017-03-26
Fabriken var verksam från 1920-talet till 1960-talet. Spårvidden var 600 mm och drivkraften ett hembyggt tvåaxligt lok med encylindrig bensinmotor. Banan går bara att följa c:a 350 m åt sydväst från landsvägen.

A peat railway active from the 1920's to the 1960's. A homemade petrol engine was used, the guage was 600 mm. It is possible to follow the track only some 350 yds to the southwest from the main road.


©Per Backman 2017 INNEHÅLL - CONTENTS