Gustav V reser till Riga 1929

King Gustav V travels to Riga 1929

 INNEHĂ…LL - CONTENTS