Flymossen, Slätthult, Ljuders s:n


Wilh. Svenssons Torvindustri. Från före 1947, övergiven före 1975, spårvidd 600 mm. Ägare Clas Wilhelm Svensson (1883-?), senare dennes son, Sven Svensson (1916-1977).

Wilh. Svenssons Torvindustri. From before 1947, abandoned before 1975, gauge 600 mm.©Per Backman 2017 INNEHÅLL - CONTENTS