Fittjö (Dragskär) 2016-02-28
En bana som förband stenbrotten med en hamn, spårvidd och drivkraft okända.
A railway connecting quarries with a port. Guage and type of traction unknown.©Per Backman 2016 INNEHÅLL - CONTENTS