Vårfru station, Enköping-Heby-Runhällens Järnväg


Vårfru station, perrong och banvall söderut mot Enköping.

Vårfru station, the platform and trackbed towards the South (Enköping).


Förra   UPP   Nästa