Odeon


Odeon 1903-.

Oliver


Oliver Record.

Omnia


Omnia var Pathé's etikett för 20-cm skivor.
Omnia was the label Pathé used for 20 cm discs.

Orchestrola


Orchestrola-Vocalion AG, Tyskland, grundades 1928, förenades 1930 med Ultraphon och försvann 1931.

Founded in 1928 and merged with Ultraphon in 1930. The label disappeared 1931.

Pallas


Pallas. Ersatte Clausophon 1931.

Replaced Clausophon 1931.

Pagode


Pagode, Frankrike/France.

Parad


Parad, svenskt varuhusmärke, 1930-talet.
Parad, Swedish housebrand, 1930's.

Pathé


Pathé Frères, grundat 1898, skivor från 1906.
Pathé Frères, founded 1898, discs from 1906

Perfect


Perfect.

Perfectaphone


Perfectaphone, Frankrike. Grundat av Constantin Furn 1919, verksamt åtminstone till 1934.
Perfectaphone, France. Founded by Constantin Furn in 1919, active at least until 1934.

Phœnix


Phœnix, UK.

Phönix


Phönix, tillverkade i Österrike från tjeckiska matriser (Esta).

Phönix, Austrian made from Czech masters (Esta).

Plaza


Plaza, British Homophone 1933-35.

Płyta Polska


Płyta Polska, Warszawa 1915-1925, från 1915 som "EFTE Płyta", på 1920-talet som "Płyta Polska".
Płyta Polska, Warsaw 1915-1925, from 1915 as "EFTE Płyta", in the 1920's as "Płyta Polska".

Polydor


Polydor, Deutsche Grammophons etikett utanför Tyskland.
Deutsche Grammophon's label outside Germany.

Polyphon


Polyphon.

Pygmo-Disque


Pygmo-Disque, Frankrike/France.

Record Electro


Record Electro, "Skaņu plašu un adatu rūpniecība A. Vēmens" (Matīsa iela 57, Riga, Lettland). Anna Vēmens och Jānis Viesturis sålde skivor med en mängd etiketter bl.a. Bonophon, Homophon, Dzintars (mindre skivor).

Anna Vēmens and Jānis Viesturis sold records with many different labels, such as Bonophon, Homophon, Dzintars (smaller records).

Rektophon


Rektophon.

Rena


Rena.

Reneyphon


Reneyphon, M. Reney, Ghent/Gand, Belgien/Belgium.

Le Rivolia


Le Rivolia, Frankrike/France.

Rythme


Rythme. INNEHÅLL - CONTENTS