Ideal


Ideal.

I.V.E.


Disque I.V.E.

ISI


Internationale Schallplatten Indistrie, Leipzig.

Jewel


Jewel Record Co., New York.

Jumbo


Jumbo Record Fabrik, Frankfurt an der Oder, ägt av Fonotipia, senare Carl Lindström AG, 1908-.
Owned by Fonotipia, later on Carl Lindström AG, 1908-.

Kalliope


Kalliope Musikwerke AG 1906, förenat 1912 med Anker Phonogram (i konkurs 1914), senare ägt av Menzenhauer&Schmidt. Märket försvann 1931, men återupplivades 1935-1940 i Österrike.

Kalliope Musikwerke AG 1906, merged 1912 with Anker Phonogram (in liquditation 1914), later owned by Menzenhauer&Schmidt. The label disappeared 1931, but was revived 1935-1940 in Austria.

Klang-Wunder


Klang-Wunder. Tillverkade av ISI-Werke, Leipzig.
The records were made by the ISI-Werke, Leipzig.

Kristall


Kristall. Deutsche Crystalate GmbH grundades 1928, togs över av Carl Lindström AG 1937. Det engelska bolaget, Crystalate Gramophone Manufacturing company togs över av Decca samma år. I Frankrike "Cristal" och i Ungern "Kristály".

Deutsche Crystalate GmbH was founded 1928, taken over by Carl Lindström AG 1937. The British Crystalate Gramophone Manufacturing company was taken over by Decca the same year. In France "Cristal" and in Hungary "Kristály".

The Little Marvel


The Little Marvel, tillverkade av Vocalion för Woolworths 1921-1928. Priset var 6d.
Made by Vocalion for Woolworths 1921-1928, the price was 6d.

Lonora


Lonora, Polen 30-talet (Poland, 1930's)

Loyraux


Disques Loyraux. André Loyraux, komponist, förläggare (?) mm.
Disques Loyraux. André Loyraux, composer, publisher (?) etc..

Lutin


Lutin, Industrie Phonographique, Frankrike/France.

Lyrophon


Lyrophon 1904-1918.

Melodia Record Platte


Melodia Record Platte, Tyskland/Germany.

Melodja


Melodja, Warszawa, Syrenas lågprisetikett.
Melodja, Warsaw, low price label of Syrena.

Mill-Opera-Rekord


Mill-Opera-Rekord. Sprechmaschinen-Versandhaus Otto Jacob sen., Berlin

Nirona


Nirona, J. Bonn, Paris, Frankrike/France. Såväl 16 cm som 18 cm skivor såldes 1932. Företaget tillverkade grammofoner.
16 cm as well as 18 cm records were sold in 1932. The company manufactured grammophones. INNEHÅLL - CONTENTS