Om järnvägar, spårvägar och sånt av;
Per Backman och Lars Wenngren.

Trains, trams and suchlike.


INNEHÅLL - CONTENTS


Kontakt; listpelle SNABEL-A tufftuff.net


Major James George Semple Lisle and his wives

Revised and enlarged in November 2018.

Jacques ( Santiago) de Boissimène and his family

New May 2019. Corrected 20190505.

by
Christina Backman