Friluftsmuséet i Vånevik. Diverse rälsbitar som mycket väl kan härstamma från någon annan plats än Vånevik. Det här är standard Decauvillespår.

The open air museum in Vånevik. Odd bits and ends that very well may be from some other place than Vånevik.This is standard Decauville track.


Förra   Upp   Nästa