Södra bibanan mellan stenbrottet och gamla riksväg 15. Mot öster.

The southern branch between the quarry and the old state road. Looking east


Förra   Upp   Nästa