Stenbrottet där den södra bibanan började.

The quarry where the southern branch began.


Förra   Upp   Nästa