Längre norrut vid mossen. Enligt kartan nådde inte spåret så här långt, men det är troligt att det till sist gjorde det.

Further northward by the bog. According to the map, the track did not reach this far, but it is likely that it eventually did.


Förra   Upp   Nästa