Man använde räls på sliprar och inte det flyttbara decauvillesystemet.

Rails on sleepers were used and not the portable decauvillesystem.


Förra   Upp   Nästa