Fabriken från skogssidan ungefär där spåret låg.

The factory from the forest side, approximatedly where the track was.


Förra   Upp   Nästa