Väggar och tak har fallit in, men maskineriet står ännu upprätt.

Walls and roof have fallen down, but the machinery is still standing upright.


Förra   Upp   Nästa