Uppsala Östra station narrow gauge


Loket står för tillfället stilla. En normalspårsvagn på en överföringsvagn syns i högerkanten.

The engine is standing still. A standard guage wagon can be seen on a transporter wagon on the right.


Förra   UPP   Nästa