Ånglok E 1195 Uppsala Ekeby station, Enköpingsbanan UEJ


Ångloket E 1195 från 1914 på Uppsala Ekeby station på Enköpingsbanan med ett SJK utflyktståg 27/2 1972. Vagnarna är SJK's.

The steam engine E 1195, built 1914, at Uppsala Ekeby station feb. 27th 1972 with an excursion train. The cars belong to the Swedish Railway Club.


Förra   UPP   Nästa