Ånglok E 1195 Uppsala Ekeby station, Enköpingsbanan UEJ


Ångloket E 1195 från 1914 kommer till Uppsala Ekeby station på Enköpingsbanan med ett SJK utflyktståg 27/2 1972.

The steam engine E 1195, built 1914, arrives at Uppsala Ekeby station feb. 27th 1972 with an excursion train.


Förra   UPP   Nästa