Gp-loket har stora svårigheter att få fart på den regnhala banan.

The Gp-class engine has great difficulties to accelerate on the wet rails.


Förra   UPP   Nästa