Tuna: Skjulet som har ersatt den ursprungliga stationsbyggnaden. En stoppsignal till vänster.

Tuna: The shed that has replaced the original station building. A stop signal at the left.


Förra   UPP   Nästa