Rälsbussläp litt. UBo3yp (t.v.) och rälsbuss YBo5p/Yp (t.h.) i Tuna.

A trailer UBo3yp class (left) and railcar of the YBo5p/Yp class (right) in Tuna.


Förra   UPP   Nästa