Vattenvagn litt Qv från Ölands Järnvägar och Gp 3119, som får vatten.

Water waggon, class Qv, from Ölands Järnvägar and Gp 3119, which gets water.


Förra   UPP   Nästa