Vattenvagn litt Qv från Ölands Järnvägar.

Water waggon, class Qv, from Ölands Järnvägar.


Förra   UPP   Nästa