Torstamåla Fly, spår och växel


Torvladan och spåret med ytterligare en växel. Spåren leder till olika delar av torvtäkten.

The peat barn, the track and yet another switch. The tracks lead to different parts of the peatery.


Förra   UPP   Nästa