Ul. Roosevelta 1982-10-09. Spårvagn litt. N 617 med släp ND 378..

Ul. Roosevelta 1982-10-09. Tram N 617 with trailer ND 378.


Förra   UPP   Nästa