Tillfällig trafik med spårvagn litt. N 617 och släp ND på ul. Towarowa 1983-10-25.

Temporary service with a tram type N 617 and trailers ND on ul. Towarowa 1983-10-25.


Förra   UPP   Nästa