3,9 km syd, mot norr. Strax norr om Deringamossen.

3,9 km South, to the North. Just North of the Deringamossen bog.


Förra   Upp   Nästa