Platsen för torvfabriken 1914-1954, nordsidan av väg 120.

The location of the peat factory, just north of road 120.


Förra   Upp   Nästa