Vid landsvägskorsningen mot nordöst. Torvladan borde varit till vänster.

At the main road crossing facing northeast. The peat barn would have been to the left.


Förra   Upp   Nästa