300 m från landsvägen mot nordost.

300 yds from the main road facing northeast.


Förra   Upp   Nästa