Ticket Tallinn-Riga


Lettisk fribiljett för specialtåget Tallinn-Riga, sträckan Valka-Riga, utställd på Stockholmstidningens representant Red. Ch. Pierre Backman.

Latvian free ticket for the special train Tallinn-Riga, between Valka and Riga, issued to Ch. Pierre Backman, Stockholmstidningen (a leading Swedish newspaper).


Förra   UPP   Nästa