Anrep-Svedala No2 18 E

Banans troliga sträckning. Mot syd på mossen.

The probable path of the railway. To the South on the bog.


Förra   Upp   Nästa