Anrep-Svedala No2 18 E

Samma som föregående men från ovan. Lägg märke till den runda smörjkoppen.

The same as previous but from the above. Note the round lubricating cup.


Förra   Upp   Nästa