Den andra vagnen, detalj.

The other car, detail.


Förra   Upp   Nästa