Den andra vagnen.

The other car.


Förra   Upp   Nästa