Allt verkar finnas kvar, men det är inte lätt att få syn på delarna.

Everything seems to be there, but is not easily spotted.


Förra   Upp   Nästa