Inget spår av något spår, men 70 m norr om vägen ligger två vagnar i slyet.

Nothing that looks like a track can be seen, but in the bushes 70 yds North of the road two cars are left.


Förra   Upp   Nästa