ERO, grundat 1935 i Poznan, Polen. Denna etikett är från ockupationstiden, märkt 1.4.44 med blyerts. Liten etikett på stor svart ask.

ERO, founded 1935 in Poznan, Poland. This label is from the occupation time, it has a pencil mark 1.4.44. Small label on big black box.


BACK