Falun E2 Nr. 1091, byggt 1911, i lokstallet


Falun; E2 Nr. 1091, byggt 1911, i lokstallet.

The steam engine type E2 No.1091, built 1911, in the shed.


Förra   UPP   Nästa