Uppsala Stads Trafik AB, tilläggsbiljett 60 öre.

LISTA