Uppsala Stads Trafik AB rabattbiljett (pollett), framsida.

BAKSIDA

LISTA