Uppsala Stads Trafik AB 35 öre, baksida.

FRAMSIDA

LISTA