München, spårvägsbiljett 1977, baksida.

BAKSIDA

LISTA