München, spårvägsbiljett 1977, framsida.

BAKSIDA

LISTA