Köpenhamns spårvägar 1968. Tramways of Copenhagen 1968.

LISTA