Köpenhamns spårvägar, pollettbiljett 1968. Tramways of Copenhagen, ticket for token, 1968.

LISTA