Uppsala läns Bussbolag A/B, Gamla Uppsala, rabattbiljett Gamla Uppsala-Uppsala i häfte.

LISTA