Spårvägs AB Upsala-Mälaren, övergångsbiljett från stadstrafiken.

LISTA