Åseda. Normalspårståget till vänster och smalspårståget till höger. Den här typen av rälsbussar tog hand om det mesta av passagerartrafiken på de mindre sträckorna från 60-talet till 80-talet.

Åseda. The standard guage train is at the left and the narrow gauge train at the right. These types of railcars took care of most of the passenger service on Swedens sceondary lines from the 1960's through the 1980's.


Förra   UPP   Nästa